Python ve Gözlemci Dizayn Kalıbı

Merhaba bu yazım Observer Design Pattern (Gözlemci Dizayn Kalıbı) hakkında olacak.

Nedir ?

Observer Design Pattern, bir sınıfımızda bir değişiklik olduğu zaman bu sınıfımıza bağlı sınıfları uyarmamızı sağlayan bir yapıdır. En güzel örnek ise Django’nun da kullandığı Signal(Sinyal)’lerdir. Bu sinyaller sayesinde Model bir kayıt yapacağı zaman pre_save, post_save gibi sinyaller gider. Bu sinyallerde Observer Design Pattern kullanılmıştır. Bu yazıda da sinyallerin basit bir halini kodlayacağız.

 • Adım 1
  İlk önce yapmamız gereken şey bir Signal sınıfı oluşturup, bu sınıfa modelin Save methodu çalıştığında çalışacak fonksiyonları tutacak ve çalıştıracak fonksiyonları yazmamız gerekiyor.

  class Signal:
  def __init__(self):
    self._receivers = []
  def connect(self, receiver, name=None, sender=None):
    if callable(receiver):
      name = name or receiver.__name__
      receiver_data = {
        'function': receiver,
        'name': name,
        'sender': sender
      }
      self._receivers.append(receiver_data)
    else:
      raise BaseException('Receiver must be callable')
  
  def disconnect(self, receiver=None, name=None):
    if receiver:
      name = name or receiver.__name__
    for item in self._receivers:
      if item['name'] == name:
        del item
        break
  
  def send(self, instance):
    for item in self._receivers:
      if isinstance(instance, item['sender']) or item['sender'] is None:
        item['function'].__call__()
  
  pre_save = Signal()
  post_save = Signal()
  

Öncelikle ilk sınıfımızı oluştururken ileride Modelimizin Save fonksiyonu çalışınca çalışacak fonksiyonları tutan self._receivers listemizi oluşturuyoruz.

def connect ile fonksiyonları listemize ekliyoruz. Burada önemli olan receiver diye verdiğimiz argümanın bir fonksiyon olması. Bunu da callable() ile kontrol ediyoruz. Listemize bu fonksiyonu, özel bir isim verdiysek onu -yoksa fonksiyon ismini- ve hangi modelin save fonksiyonu ile tetikleneceği bilgisi için o Model sınıfını argüman olarak veriyoruz. Bu argümanları bir dictionary içine atıp listemize ekliyoruz.

def disconnect fonksiyonu da ilerde istenmeyen fonksiyonların çıkarılması için yazıyoruz.

def send fonksiyonu bir adet model nesnesi alıyor ve tek tek self._receivers listesini gezip, aldığı nesne listeye koyduğumuz dictionarydeki Sender sınıfından mı türemiş buna bakıyor. Eğer öyleyse listeye koyduğumuz dictionarydeki function keyini çağırıp *call* ile fonksiyonu çağırıyor.

Ardından Signal sınıfından pre_save ve post_save diye iki adet signal nesne üretiyoruz.

 • Adım 2
  Basit bir model sınıfı oluşturuyoruz. Bu model sınıfımız bir adet save() fonksiyonuna sahip. Bu save fonksiyonu şu an için hiçbir şey yapmıyor. Biz save fonksiyonun en tepesine pre_save.send(self) ile önceden eklemiş olduğumuz fonksiyonları çalıştırmasını söylüyoruz. Ardından save işlemlerini yapıp -burada böyle bir kod yok- son olarak post_save.send(self) ile kayıt olduktan sonra yapılacak işlemleri çağırıyoruz. -self yollayarak objenin kendisini nesne olarak veriyoruz

  from signal import pre_save, post_save
  
  class Model:
  def save(self):
    pre_save.send(self)
    # awesome save lines
    post_save.send(self)
    return obj
  
 • Adım 3
  İki adet basit post_save_method ve pre_save_method yazıyoruz.Bu methodlar print ile ekrana çalıştıklarına dair bilgi veriyorlar. Ardından bunları post_save.connect ve pre_save.connect ile listemize ekliyoruz. Artık ne zaman bir model.save() çalışırsa eklediğimiz methodlar da çalışacak.

  from signal import pre_save, post_save
  from model import Model
  def post_save_method():
  print('post save method run')
  def pre_save_method():
  print('pre save method run')
  post_save.connect(post_save_method, sender=Model)
  pre_save.connect(pre_save_method, sender=Model)
  model = Model()
  model.save()
  # çıktılar
  # pre save method run
  # post save method run
  

Önceki Design Pattern Yazım için Python ve Komut Dizayn Kalıbı